pricing objectives בחירת יעדי ההמחרה

בחירת יעדי המחרה= מה החברה רוצה להשיג באמצעות המחיר 

כללי - בעיקר מתוך ספר האוניברסיטה הפתוחה - שיווק

·        הישרדות – כל עוד המחירים מצליחים לממן את העלויות המשתנות ומקצת מהעלויות הקבועות החברה תמשיך לעשות עסקים (זה לטווח הקצר, לטווח הארוך צריך לשנות)

·        רווחים שוטפים מרביים – מחיר שיקבע את הרווח המירבי המהיר ביותר

·        נתח שוק מרבי – הרעיון הוא שגידול בהיקף המכירות יוביל להפחתת עלויות ליחידה ולהגדלת הרווח בטווח הארוך.

·        גריפת שוק מרבית – חברות החושפות טכנולוגיות חדשה מעדיפה לקבוע מחירים גבוהים כדי לגרוף את מירב הרווחים

·        הובלה באיכות המוצר -

 

פירוט: החברה צריכה לשאול מה היא רוצה להשיג באמצעות המחיר

·        התמחור של חברת סטארט אפ  חדשה שצריכה כסף התמחור יהיה יותר אגרסיבי  והם ימכרו קרוב לעלות ולעתים פחות מהעלות וזאאת ביחס למייקרוסופט

o       כי צריך לשלם משכורת לעובדים

o       כלומר יש מצבים שצריך לגייס כסף

ולפי זה תיגזר אסטרטגית התמחור