Pricing אסטגיות לקביעת המחיר של המוצר

תהליך קביעת המחיר


על מנת לקבוע את המחיר של המוצר יש להתחשב בארבעת הנקודות המפורטות:

1.     בחירת יעדי ההמחרה = מה החברה רוצה להשיג באמצעות המחיר - pricing objectives

·        הישרדות – כל עוד המחירים מצליחים לממן את העלויות המשתנות וחלק מהעלויות הקבועות אז החברה תמשיך לעשות עסקים (זה לטווח הקצר, לטווח הארוך צריך לשנות כי זה לא יכול להחזיק מעמד )

·        רווחים שוטפים מרביים – יש לבדוק מה מחיר שישיג את הרווח המירבי המהיר ביותר

·        נתח שוק מרבי – הרעיון הוא שגידול בהיקף המכירות יוביל להפחתת עלויות ליחידה (כלומר יהיה זול יותר לייצר כל יחידה בגלל שמיצרים הרבה) ולפיכך הרווח בטווח הארוך יגדל.

·        גריפת שוק מרבית – חברות שמפתחות טכנולוגיות חדשה יכולות לקבוע מחירים גבוהים בשביל להרוויח את מירב הרווחים

·        הובלה באיכות המוצר - לבודק שאפשר להוביל באיכות של המוצר 

פירוט נוסף : החברה צריכה לשאול מה היא רוצה להשיג באמצעות המחיר

·        התמחור של חברת סטארט אפ  חדשה שצריכה כסף התמחור יהיה יותר אגרסיבי  והם ימכרו קרוב לעלות ולעתים פחות מהעלות וזאאת ביחס למייקרוסופט

o       כי צריך לשלם משכורת לעובדים

o       כלומר יש מצבים שצריך לגייס כסף

ולפי זה ייגזר אסטרטגית התמחור

2.     קביעת הביקוש = מה הרגישות למחיר-

כללי:  מאפיינים הנוגעים לרגישות פחותה למחיר

·        ערך ייחודי  -המוצר מיוחד מאוד כך שהוא מובחן ממוצרים אחרים אחרים

·        מודעות לתחליפים – הקונים לא מודעים שיש  תחליפים למוצר הזה 

·        קושי להשוות בין מוצרים שונים

·        שיעור מההוצאה הכוללת

·        תועלת סופית

·        שיתוף עלויות

·        השקעה שבוצעה

·        מחיר איכות

·        מלאי

 

פירוט

מחיר אחד – הערך הייחודי = כמה הלקוח מוכן לשלם על המוצר הזה.

·        ניתן לערוך באמצעות סקר שוק, מודיעין עסקי, להסתכל על מתחרים – שיטות שונות

3.     אומדן העלויות

כללי

·        מהן סוגי העלויות – קבועות/ משתנות - כלומר כמה עולה ליצר

·        מהי התנהגות העלות =  עקומות ניסיון/למידה

4.     מתחרים – ניתוח עלויות מחירים והצעות של מתחרים

מה מחיר השוק של המוצר הזה