peg - מכפיל רווח צמיחה

PEG - מכפיל רווח לצמיחה


PEG  באופן כללי

PEG הוא מכפיל הרווח (PE) חלקי הצמיחה הצפויה (G).

כלומר ה PEG הוא סוג של יחס בין מחיר המניה(P) לבין רווח למניה (ESP) (שהם PE) לבין הצפיה לצמיחת הרווח. 


איך להבין את רווח הצמיחה
יש כאלה שטוענים ש:
 • peg מתחת ל 1 מעיד שהשוק מתמחר את המניה נמוך מידי 
 • PEG בין 1 לשניים מעיד שהשוק מתמחר את המניה כראוי
 • Peg מעל 2 אומר שהחברה מתומחרת יקר מידי. 

 • יש הטוענים שחברה בריאה נקראת כל חברה שיחס ה PEG קטן מאחד
 • וגם נהוג להגיד שחברה ש PEG שלה קטן מ 2 היא מתומחרת כראוי


דוגמה

ככתוב ה PEG = PE/G 

חישוב מכפיל רווח

 • נניח שחברה שווה 100 מיליון שח
 • נניח שהחברה מרוויחה 25 מיליון בשנה
 • מכאן נובע שיש לה מכפיל של 4 (100/25)
ההנחה היא שאם כל שנה החברה תרוויח את אותו סכום (25 מיליון) אז תוך 4 שנים תקבלו את כספיכם חזרה. 

חישוב PEG

 • אם נניח שהרווחים צומחים כל שנה ב 4% אז בשנה הבאה הבאה החברה לא תרוויח 25 מיליון אלא היא תרוויח 25 מיליון + 4% (מתוך ה 25 = 1 מיליון) 
 • 25+!=26  זאת אומרת שהרווחים בשנה הבאה יהיו 26
 • קצב הצמיחה של החברה (PEG) יהיה 4(PE) לחלק ל 4 (אחוזי צמיחה) = 1
אם נניח שאחוזי הצמיחה יהיו 2% אז
 • 4/2 = 2 כלומר קצב אחוזי הצמיחה יהיה 2
הבעיה ב PEG
עיקר הקושי ב PEG הוא לחזות את אחוזי הצמיחה של החברה 
 • אפשר להעזר בהיסטוריה: אם החברה צמיחה בקצב ממוצע מסוים, אז יש סיכוי שהיא תמשיך לעשות זאת. 

יש כאלה שסבורים שלא כדאי להשתמש ביחס PEG לחברות עם PE נמוך מכיוון שהצמיחה שלהם (G) איטית. 

הרבה מאלה שמחפשים מניות מחפשים מניות שמתומחרות נמוך בלי קשר לצמיחה. 

איפה למצוא את ה PEG של חברה

ה PEG של החברה נמצא באתרים הפיננסים. ביהוא פיננסים אפשר להסתכל ב Key Statistics ולמצוא את ה PEG הצפוי. למשל: csco