PE - מכפיל רווח

    מכפיל רווח

רישום דפי המשנה

רישום דפי המשנה


מה זה מכפיל רווח

באופן כללי מכפיל הרווח הוא מחיר המניה חלקי  חלקי הרווח למניה בשנה האחרונה. 

מכפיל הרווח בא לעזור לענות על השאלה האם מחיר המניה הוא גבוה או נמוך. 

מה הפירוש המקובל של מכפיל הרווח

מכפיל הרווח מבטא את משך הזמן הצפוי בשנים עד שתוחזר ההשקעה בהנחה שהרווח לא ישתנה .

  • לדוגמה אם מחיר המניה הוא 10$ והרווח למניה הוא 5$ אז ההשקעה במניה תוחזר לאחר שנתיים. 10\5 =2 .
הרעיון הוא כמעין ניסיון לחזות כמה שנים ייקח לחברה להחזיר את השווי שלה. 
  • במקרה הקודם החברה תחזיר את עצמה אחרי שנתיים. 

מטרות המכפיל ושימוש במכפיל

מטרת המכפיל הוא לספר לנו האם מחיר המניה הוא מחיר הוגן, מוגזם או נמוך

באופן כללי 
  • באופן כללי מכפיל רווח נמוך עדיף על פני מכפיל רווח גבוהה מפני שהוא אומר לנו שייקח לנו פחות שנים להחזיר את ההשקעה.
  • יש להשוות את מכפיל של מניה מסוימת עם מכפילים של חברות אחרות מאותו ענף.
מדוע  משקיעים מעדיפים בכל זאת מכפילים עם רווח גבוה?
  • לעתים קרובות  משקיעים לוקחים מניות עם מכפיל רווח גבוה מפני שהם מאמינים שלחברה יש סיכוי גבוהה להרוויח בעתיד.
  • כמו כן הרבה משקיעים לא מאמינים (בצדק) שחברה בעלת מכפיל נמוך תוכל לשמור על רמת רווחים בעתיד.

מכפיל הרווח מדד פופולרי

מכפיל הרווח הוא בין המדדים הפופולריים והמפורסמים ביותר בהערכת מחיר המניה. אבל הוא בהחלט לא המדויק ביותר ולא היחידי שחשוב (ובמילים אחרות לא צריך לתת לו יותר מידי משקל)
הפופולריות שלו כנראה תמונה ביכולת החישוב הפשוטה שלו. (מאוד קל לחשב אותו)

איך מחשבים את מכפיל הרווח

חישוב מכפיל רווח - PE הוא מחיר המניה חלקי הרווח למניה בשתי עשרה החודשים האחרונים.

המחיר נגזר מהנוסחה:
  • מחיר המניה  = P = PE * EPS

על החישובים השונים

בארצות הברית מחלקים את מחיר המניה ברווח הנקי למניה
בארץ נהוג לעתים לחשב את חלוקת שווי השוק של החברה חלקי הרווח הנקי השנתי שלה. 

טעות בחישוב


חישוב PE יכול להיות מוטעה משתי בחינות
  • הוא יכול להיות מוטעה בגלל חישוב מחיר המניה המוטעה
  • הוא יכול להיות מוטעה בגלל חישוב מוטעה של רווח למניה. 

מחיר המניה
כאשר לחברה יש אופציות / אגח להמרה אז היחס Pe שהתקבל בחישוב הקודם לא יהיה מדויק.
הסיבה היא שאם ימירו את האופציות והאגח למניות אז מחיר המניה ישתנה.
כתוצאה מכך המספר שהתקבל קודם, לפני הדילול המלא יהיה נמוך יותר מהמספר שהתקבל עם הדילול המלא.

יש להבין שלרוב המספר המתואר באינטרנט ובעיתונים PE הוא לפני הדילול המלא.

רווח נוכחי למניה

מכפיל הרווח הוא נתון היסטורי מפני שהוא מתייחס לרוווח המניה שהיה ב 12 חודשים הקודמים, כתוצאה מכך הוא עשוי שלא לחזות היטב את העתיד- יתכן שרווח המניה ירד (או יעלה).

לעתים מוצג באנטרנט מכפיל רווח עתידי -  יש להבין שהוא מבוסס על הערכה בלבד מכיון שמחשבים את ה EPS העתידי (רווח הצפוי לשנה הקרובה) שזהו כמובן מספר לא מדויק. 

יש לשים לב שלעתים, כאשר משתמשים  ב EPS בשנה האחרונה לוקחים בחשבון רווח של עסקאות חד פעמיות שלא קשורות לביצועי החברה לעתיד. 

יש כאלה שמעדיפים לחשב את EPS - את הרווח הנוכחי למניה - כממוצע של מספר שנים אחרונות. 


כללי אצבע להבנת  PE

טענה רווחת היא שככל שהמכפיל הוא קטן מ 15 אז לחברה יש סיכוי טוב להעלות - דהיינו להתעסק בחברות שהמכפיל שלהם קטן מ 15

כדאי לקנות חברות עם מכפיל רווח נמוך מאשר חברות עם מכפיל רווח גבוה. 

דוגמה
אם שווי השוק של החברה עוד 100 מיליון דולר והרווחים שלה הם 20 מיליון הרי שמכפיל הרווח שלה שווה ל 5.

אם המניות מאותו ענף נסחרות במכפיל של 15 הרי שמכפיל הרווח שלה נמוך מהממוצע  בענף, פירוש הדבר (רק לפי מדד זה)שמחיר המניה הוא נמוך. 
(יש לשים לב שיש לבדוק היבטים נוספים לפי קניית המניה).

לסיכום

PE הוא נתון חשוב אבל כדאי שלא להסתמך עליו. 
הוא נתון שקל לחשבו, ומכאן נובעת אולי הפופולריות שלו. 
אולם יש לזכור שבחינה מדוקדקת של החברה, מה היא עושה, הכנסות, חובות, מעקב אחרי המניה ועל האירועים המשפיעים עליה הם מהותיים הרבה יותר ממכפיל הרווח.