new product development process תהליך הפיתוח של מוצר חדש

תהליך - איך מפתחים מוצר חדש 

מילון מונחיםראו הגדרה של מוצר חדש

התהליך הוא תהליך שחברה עושה כאשר רוצה לפתח מוצר חדש

התהליך כולל

1.     העלאת רעיונות

2.     סינון רעיונות

3.     פיתוח תפיסה ובדיקתה

4.     פיתוח אסטרטגיות שיווקיות

5.     ניתוח עסקי

6.     פיתוח מוצר

7.     מבחני שוק

8.     מסחור

9.     ולבסוף תהליך האימוץ (זהו הסיום)

 

1.     העלאת רעיונות

מהרגע שחושבים לפתח מוצר חדש צריכים להעלות רעיונות.

·        כך למשל, זוהי לא שאלה טריוויאלית איזה מוצר שטראוס צריכה להשיק

א.      מקורות לרעיונות

·        לקוחות, עובדים, מתחרים, נציגי מכירות וסוכנים, מקורות מקצועיים

ב.      טכניקות להעלאת רעיונות

·        רישום תכונות, קשרים מאולצים, ניתוח מורפולוגי, זיהוי צורך,

·        סיעור מוחות, התחברות

·        כלל מנחה: כל רעיון מתקבל בברכה

פירוט סיעור מוחות (בכיתה)

אחד התהליכים שיכולים להניע מוצרים חדשים

·        מביאים אנשים מתחומים שונים בחברה, וכל אחד זורק רעיון למוצר חדש, יש חוק יחיד, את הביקורת משאירים מחוץ לדלת.

2.     סינון רעיונות

סינון ראשוני, מורידים מ 100 רעיונות  ל 10

·        דברים שלא יכולים לפתח: יקר, אין טכנולוגיה לא יקנו...

בעיקר אנשי שיווק עושים את זה.

·        טעויות שכיחות: טעות פסילה(Go Error) טעות קבלה ,(Drop Error)

·        כלל מנחה: יש לפסול רעיונות גרועים בשלב מוקדם ככל האפשר

3.     פיתוח תפיסה ובדיקתה

כלל מנחה: כל רעיון למוצר יש להפוך למספר תפיסות מוצר  - זוהי גרסה מעובדת של הרעיון המתבטאת במונחים בעלי משמעות לצרכנים

הסבר

לקנות קונספט שיווקי

למעשה מלבישים כל מה שיודעים

·        למי פונה

·        למה ישמש

למשל

רוצים לעשות כיסא מזכוכית – לחברת רהיטים

יש לחשוב:

·        האם כיסא לעסקים, לקישוט לבתים עשירים

·        עולה 500 שח או 50000 שח

 

4.     פיתוח אסטרטגיה שיווקית

כללי

·        מה רוצים להשיג בשנים הראשונות במונחי שוק מטרה, מיצוב וכו'

·        קביעת משתני שיווק לשנה הראשונה כגון מחיר, הפצה וכו'

·        יעדי מכירות ורווחים ותמהיל שיווק לטווח הארוך

חשוב

זהו שלב חשוב כי בלעדיו זה לא אפשרי לעשות ניתוח עסקי

יש לדעת

·        כמה אנשים בקהל יעד, כמה ישלמו, כמה יעלה לייצר את זה וכד'

5.     ניתוח עסקי

כללי: עושים הערכה אטרקטיבית עיסקית של ההצעה

·        למשל : נמצא לכפר שמריהו, כמה עולה לשווק

נבחר שלושה מוצרים שנראים הכי הגיוניים והכי טובים

6.     פיתוח מוצר

רק אחרי כל השלבים הקודמים מתחילים בפיתוח מוצר פיזי

7.     מבחני שוק

בחינת המוצר בתנאים אותנטיים.

·        למשל: ניקח עיר אחת, מקום, ונראה אם עובד 

8.     מסחור

הקמת מתקן יצור + החלטות שיווקיות

כאן אנו עוסקים בתפוצה רחבה