Micro Marketing - שיווק מיקרו - עד כמה רוצים לפלח (פלחים, גומחות, ....)

מיקרו שיווק: שיווק לפלחים, לגומחות, מקומי, אישי, התאמה ללקוח


כמה רמות פילוח

השאלה המרכזית היא עד כמה רוצים לפלח.

שיווק המוני איננו שיווק מיקרו, כל האחרים שייכים לשיווק מיקרו

o       שיווק המוני = יצור והפצה לכל הקונים ללא פילוח – כלומר יש חברות שלא רוצות לפלח

o       שיווק לפלחים =קבוצה גדולה ומזוהה בתוך השוק  

o       שיווק לגומחות – נישה קבוצה המוגדרת כצרה יותר

o       שיווק מקומי = קבוצה מגזרית דמוגרפית או גאוגרפית

o       שיווק אישי = :פלחים של אחד" או "שיווק לפי מידת הלקוח" הדוגמה הקלאסית היא האתר של נייק שאפשר להכנס אליו ולבחור באיזה נעל שרוצים

קישורים