mass marketing שיווק להמונים

שיווק המוני

הסבר ראשוני

·        בשיווק המוני החברה מחליטה להתעלם מן ההבדלים בין פלחי השוק השונים ומפנה הצעה אחידה לכל השוק

o       למשל

§        קוקה קולה במשך שנים רבות,

§        פורד מול T

·        חוסר פילוח זה יוצר שוק בכוח גדול יותר,  עלויות נמוכות  יותר,  מחירים נמוכים יותר,  ועל כן - מתח רווחים גבוה יותר,

הבעיה בשיווק המוני חשיבות פילוח שוק

·        אבל שפע ערוצי הפרסום וההפצה שאליהם נחשפים הצרכנים בימינו גורמים לשיטת שיווק זו להיות בלתי יעילה ויקרה.

·        מכאן נובעת חשיבותו של פילוח השוק, הניתן לביצוע בדרכים שונות בניגוד לחוסר הפילוח בשיווק. 


קישורים רלוונטים