marketing system מערכות שיווק (שיווק אנכי, שיווק אופקי, שיווק רב ערוצים)

מערכות שיווק

מילון מונחים


הקדמה

אנחנו רואים שלהרבה חברות יש מפיצים קבועים שעובדים לאורך זמן.

·        זה לא מה שאמרנו קודם שזה לא נכון (שמחליפים מפיצים)

יש לדעת זוהי שיטה שיותר נפוצה כעת: לפתח רשת הפצה ולעבוד איתה באופן קבוע כל הזמן

(כלומר  זה לא שמחפשים, מגייסים ומפטרים)

בתת סעיף זה נסתכל על איזה סוג של מערכת שיווק זאת

הסבר ראשוני

נניח שיש

·        יצרן

·        סיטונאי

·        קמעוני

·        צרכן

 

1.     מערכת שיווק אנכית

אם יש מערכת שיווק של יצרן והסיטונאי (אפל ואידיגיטל) נקרא לה מערכת שיווק אנכית

במערכת שיווק אנכית המורכבת מיצרן, סיטונאי, קמעוני – כולם פועלים כמערכת מאוחדת.

 

2.     מערכת שיווק אופקית

אם נראה שני יצרנים שמשתפים פעולה ביניהם יחדיו ואז נקרא לזה מערכת שיווק אופקית

דיי נדיר

·        למשל – כל מגדלי הפרחים משתפים פעולה בהפצה לאירופה דרך ארגון שהם הקימו.

o       ארגון מגדלי הפרחים

o       כל היצרנים ביחד

3.     מערכת שיווק רב ערוצית

גם וגם – נדיר

פירוט מערכת שיווק אנכית סוגים שונים

יש לבחון את האירוע לפי הסדר הבא

1.     מערכת שיווק אנכית מאוגדת

2.     מערכת שיווק אנכית חוזית

3.     מערכת שיווק אנכית מנוהלת

אנכית מאוגדת – דוגמאות

אנכית מאוגדת - מצרפת שלבים עוקבים של הייצור וההפצה בבעלות אחת

אם אומרים שחברת טבע רכשה 10% מסופר פארם על מנת להפיץ את המוצרים באופן יעיל יותר  אז זוהי מערכת שיווק אנכית, והיא מאוגדת, כי לחברת טבע יש אחוזים בסופר פארם

הדבר נכון גם בקניה הפוכה שהסיטונאי קונה את היצרן:  אם מגה קנתה 50% ממחלבות גד אז נגיד מערכת שיווק מאוגדת

אם אין  מדובר בחברה מאוגדת אז עוברים לשלב השני

אנכית חוזית - שאלה שנייה, האם יש חוזה הפצה, בין החברה לבין המפיץ

חברות עצמאיות ברמות שונות של ייצור והפצה, משלבות ביניהן את תוכניות העבודה שלהן על בסיס חוזה בכדי להשיג יתרונות לגודל או גידול במכירות יותר ממה שהיו יכולות להשיג לבד.

השאלה היא האם יש חוזה הפצה בין החברה לבין המפיץ? אם כן מדובר על מערכת שיווק אנכית חוזית.

 

מערכת שיווק אנכית מנוהלת - שאלה שלישית - אם אין חוזה

כלומר עובדים ביחד אבל אין חוזה ביניהם.

איך יכול להיות שאין חוזה ביניהם?

·        פרחים שמגיעים לפיצוציות, ואז היצרן קוטף, עושה זרים, מגיע עם דלי של 20 זרי פרחים, הוא מקבל את הכסף, ובפיצוציה מוכר ב...

·        אין ביניהם חוזה.

·        לזה קוראים מערכת שיווק אנכית מנוהלת