MARKETING MYOPIA קוצר ראיה שיווקי

קוצר ראיה שיווקית MARKETING MYOPIA


קוצר ראיה שיווקי זה שהיצרן רואה את המוצר אבל לא את השירות/ התועלת

מאמר קלאסי

·        קוצר ראייה שיווקי  (מאמר 1960) MARKETING MYOPIA By Theodore Levitt

·        מאמר קלאסי בשיווק, על ידי תיאודור לויט,

·        הוא מדבר על צורך –

o       מיופיה – בעיה רפואית של קוצר ראיה

o       הוא לקח את המושג הרפואי ואמר שגם לחברות יש קוצר ראיה.

·        הוא אמר שחברות לא רואות מספיק רחוק, אלא קרוב, רק את המוצר שלהם, אבל לא רואות את הצורך שהמוצר בא לענות עליו. (כלמר לא רואות את השירות והתועלת אלא מסתכלות רק על המוצר)

·        הרעיון המרכזי במאמר, שאם חברות לא ישכילו לראות את הצורך, שהמוצר שלהם מספק, הם יעלמו מהעולם במהלך הזמן. מישום שהמוצרים הולכים ונעלמים, אבל צרכים לא נעלמים. צרכים נשארים תמיד. המוצר שעולה על הצורך משתנה.

·        אם ממוקדים במוצר המוצר יעלם

o       אם ממוקדים בצורך זה טוב, כי זה כל הזמן ישתנה.

 

·        תאודור לויט אומר שעל מנת שזה לא יקרה, על מנת לראות חברה לא סובלת כחברה שיווקית, היא צריכה להיות חברה שעונה על צורך ולא חברה שמפתחת מוצר.

o       להבין שלמוצרים יש מחזורי חיים, אם מגיע מוצר אחר

 

דוגמאות 1

קודק

למשל קודק, שהייתה אחת המובילות בתחומה או המובילה בתחומה, ולפני זמן לא רב החברה פשטה את ההרגל

·        חברת קודק הגדירה את עצמה כחברה שמוכרת פלימים, כחברה היו צריכים להיות חברה שדואגת להנצחה של חיים של אנשים. – כלומר שלא להסתכל רק על המוצר שלה אלא להסתסכל גם על הצורך.

HP

HP – מכניסים שהכסף מגיע מדיו, ולא השוק יהיה מהדפסות.

90% מההכנסות שלהם זה דיו. שזה יעלם.

שוק עיתונים

 

סיפור רכבות

רכבות פשטו את הרגל כי הגיעו מ כוניות. אם אתה רכבת אז תגדיר שינוע אנשים בתור מטרה. ואז תייצר שינוע.

ואז יש מטוסים, ואז חברת תעופה...

איך לזהות חברות במרקט מיופיה

הרעיון של להישאר במוצר זה לא מתכון טוב

הסימפטום הכי טוב של מרקטי מיופה זה אומר לזהות חברה של לא מצליחה. כלומר שהם לא רואות מה קורה בשוק ואז לנסות ולהבין את הצורך של הלקוחות שלהם הולך.  


חברת RIM לשעבר, בלאקברי, בלקברי

דוגמה טובה קוצר ראות שיווקי (marketing myopia) הוא המקרה של חברת RIM  (research in motion) יצרנית הבלאקברי.

בעבר (עוד ב 2008 ) החברה הייתה אחת ממובילות הטלפונים הניידים בעולם. היא ביססה את הטכנולוגיה שלה על שליחת אימיילים מאובטחים ונוחים. כל שאר הדברים היו בעיניה מיותרים.

כלומר היא ראתה את המוצר שלה רק מתוך נקודת המבט של האימיילים בטלפון נייד. וכך פיתחה את הבלאקברי.

במהלך הזמן הערך של אימיילים מאובטחים ירד משמעותית וחברות אחרות הציעו אימיילים מאובטחים (אולי ברמה פחותה אבל ברמה מספקת) ולפיכך  צרכים אחרים הניעו את צרכנים לקנות מכשירים סלולרים. בתקופה זאת RIM פספסה את הפיתוח והשימוש של מסך המגע, ולקח לה זמן רב להיכנס לגלישה נוחה באינטרנט וכמובן משחקים.

קוצר הראות של RIM נבע שהיא התמקדה מידי במוצר שלה (שליחת מיילים בטלפון נייד). גם היום כשהיא יצאה בהצהרה שתתמקד יותר בלקוח נראה שהיא עדיין לוקה בקוצר ראייה שיווקי. כלומר היא מפספסת את הנקודה של לראות את התועלת שהיא יכולה להציע לצרכנים.

לדעתי, RIM צריכה להגדיר את המוצרים שלה יותר כ- entertainment, כמתמקדים בהנאתו של הלקוח. ולפיכך לייצר את הבלאקרי החדש שמותאים יותר ללקוח ולהנאה שלו מגלישה, ממשחקים, משימוש במכשיר הסלולרי שבידיו.