Marketing mix - תמהיל השיווק

הסבר מפורט על תמהיל השיווקתמהיל השיווק- 4ps'- אסטרטגיה שיווקית:

ניהול תהליך השיווק 

ניהול השיווק תהליך התכנון וההוצאה לפועל של פיתוח, המחרה, קידום מכירות  והפצת רעיונות, סחורות ושירותים, ליצירת חליפין העונים על יעדים פרטיים ואירגוניים.

על ניהול השיווק מוטלת המשימה להשפיע על רמת הביקוש, על תזמונו והרכבו באופן שיסייע לארגון להשיג את יעדיו. מנהלי שיווק מנהלים ביקושים ע"י ביצוע מחקרים שוק, תכנון, מימוש ובקרה.

תמהיל שיווק הגדרה

תמהיל השיווק הוא מערך כלי השיווק שהחברה מפעילה כדי להשיג את יעדיה השיווקים. 

4 החלטות שצריך לקבל – הסבר ראשוני

· חשובים על ה ה 4 : מוצר, מחיר, הצפה, קידום

תמהיל השיווק הוא אוסף של 4 החלטות שצריך לקבל בשביל להוציא לשוק 

נניח 2 טושים שווים
  • o טוש אחד שעולה 2.5 שח שמפורסם בישראל היום ובקרביץ
  • o שני טוב 30 שקלים , רק בארטא, מצופה טיפה זהב, מגיבה בקופסת עץ, מפורסם בעיתונים יוקרתיים
אנשים קונים אותו מוצר רק בגלל שהוא משווק בדרך אחרת. 
· מבחינה שיווקית אין מוצר. תמהיל שיווק זה המושג
· תמהיל שיווק יכול להיות אותו מוצר, אבל הוא שונה
· כלומר לכל פלח לכל אחד מתאים משהו אחר. – ילדים ומרצים זה לא אותם טושים

תמהיל השיווק- 4ps'- אסטרטגיה שיווקית: ראו טבלה למטה