marketing concept תפיסות שיווקיות: גישת הייצור, גישת המוצר, גישת המכירה, גישת השיווק, תפיסת השיווק ההוליסטי

גישות שיווקיות: תפיסת הייצור, תפיסת מוצר, תפיסת מכירה, תפיסת השיווק, תפיסת השיווק ההוליסטי

השאלה שנשאלת בתפיסות שיווקיות הוא מה הדבר הכי חשוב, כלומר מהו הדבר הכי חשוב לחברה = על מה שמים דגש.

  • חברה יכולה להיות עם הרבה גישות שיווקיות, אבל נשאלת השאלה מה הכי מרכזית
    • כזאת שאם מעירים את המנכל באמצע הלילה בשאלה מה הכי חשוב לחברה מבחינת שיווק הוא יתן את התשובה הזאת.. :)


ישנן מספר תפיסות שיווקיות מקובלות.
  • גישת היצור
  • גישת המוצר
  • גישת המכירות
  • הגישה השיווקית
  • תפיסת השיווק ההוליסטי

ראו טבלה למטה עם כל הגישות וכל ההסברים