market segment פלח שוק

פלח שוק

פלחים הם קבוצה גדולה ומזוהה בתוך השוק. פלחים הם סוג של שיווק מיקרו


הבחנה בין פלחים לבין גומחות 

הקריטריון בין פלחים לבין גומחות הוא לפי גודל הפלח.

1.     כלומר הקריטריון הוא גודל הפלח או הגיוון או מספר משתני הפילוח

אין מספר קסם אשר מגדיר גומחה יש  רק לראות אם זה פלח קטן או לא.

דוגמה

פלח: אם פילחו אוכלוסייה בישראל לפי מגדר זה פלח.

גומחה: אם פילחו אוכלוסיה לפי מקום מגורים, רמת שכר, מקצוע, וצבע שיער אז כל אחד מהפלחים האלה יש 7 ונבין שזה פלח קטן  = גומחות

יתרון וחיסרון שיש לפלחים 

היתרון שיש לפלחים הוא שהם יותר מדויקים ואפשר לייצר תמהיל שיווק מדויק יותר.

החיסרון שיש פלחים, זה מסובך ויקר,

למשל

o       במקדונלד שלוש סוגי ארוחות זה מספיק. אם היה יותר אפשרויות אז זה מציף כלומר  פילוח יתר הרבה עלויות וקשיים.

o       דוגמת קוקה קולה ישראלי וערבי שנמכר בטירה – זוהי דוגמה לפליח

o       פילוח בטיסה- פילוח למבוגרים בלבד  שרוצים לעבוד – טיסה בלי ילדים. פילוח של חברת מלזיאן איירליינס

o       אורנג' מציגה מכשיר סלולר לגילאי 65+

o       מובייל לילדים על לחצן מצוקה


קישורים