macroenvironment הכוחות העיקרים בסביבת המאקרו

6 תחומים בסביבת המאקרו שמשפיעים עלינו


כאשר עורכים ניתוח צרכים ומגמות בגישת המאקרו יש לשים לב לשישה תחומים באופן מיוחד המשפיעים עלינו

 6 תחומים שנסתכל איך משפיע עלינו

1.      סביבה דמוגרפית

גידול אוכלוסיית העולם - אוכלוסיית העולם הולכת ונעשית זקנה עם הזמן.

·        נולדים פחות ילדים, רפואה משתפרת ואנשים חיים יותר זמן

·        אז אם העיסוק שלי זה בתי אבות זה מעניין אותי.

·        אם אבטחת מידע זה לא מעניין אותי.

שווקים אתניים, קבוצות השכלה מבנה בין אב, תזוזות גיאוגרפיות של אוכלוסייה, שוק המוני למיקרו שווקים

2.      סביבה כלכלית

התפלגות ההכנסות, חסכונות/חובות/ זמינות אשראי

·        אחד הדברים שמאוד משפיעים על יצואנים זה שערי מטבע

·        כלומר מגמה שהשקל התחזק מול הדולר, זה דרמטי ליצואן – (כי פתאום הפכו להיות עובדים מאוד יקרים לאמריקאיים)

o       ואז הם צריכים להתייעל

3.      סביבה טבעית

מחסור בחומרי גלם, עלויות אנרגיה, זיהום אויר, תפקיד הממשלות בהגנת הסביבה

·        משאבים, נפט, מתכות

·        לעתים רלוונטי – לרוב החברות שמכירים לא רלוונטי

4.      סביבה טכנולוגיה

האצת קצב השינוי הטכנולוגי, חדשנות, תקציבי  מו"פ, פיקוח על שינויים טכנולוגיים.

רוב החברות קשורות לטכנולוגיה.

5.      סביבה פוליטית משפטית

חקיקה לפיקוח על עסקים, קבוצות בעלי עניין (איגודי צרכנים)

·        תקן חדש, חוק חדש, מעלים מכסים, פותחים לתחרות סוגרים

·        קשור ללגליזציה

·        למשל חברת תקשורת  – כשפותחים  את שוק המוביל לתחרות זה בעיה עבורן

6.  סביבה חברתית תרבותית

השקפות בני אדם על עצמם, זולתם ארגונים, חברה, טבע ויקום (דת)

כמעט תמיד קיימת, כל מיני מגמות שקורות בתרבות

למשל

·        מגזרים – מגזרים שונים מצפים לשיווק יותר מותאם

·        סביבה ירוקה – מגמה תרבותית ברורה – שיש מגמה ללכת לירוק – ידידותי לסביבה – הרבה חברות מתאימות את עצמן בהתאם

§        למשל מקדונלדס – אנשים הולכים לאכול ורוצים להיות בריאים – זהו טרנד

§        חלק מעמודים בברושור  יש השוואות, לכריך בריאות של ארומה

§        הסיפור מתעניין בדבר ואז אנשים משתנים

·        פייסבוק טרנד חברתי

·        טרנד – מימוש עצמי.

למשל: אחת המגמות לזה שקפה הילל רוצה לפתוח פיצה:

·        לאכול בחוץ –

·        בריאות – פיצה זה לא אוכל בריא – כי זאת מגמה שאני אוכל לפגוע, או לצאת בקמפיין שפיצה זה בריא.

·        לזכור שסביבה חברתית תרבותית תמיד משפיעה. ולעתים קרובות טכנולוגי.