growth opportunities הזדמנויות צמיחה - אסטרטגיות צמיחה של חברה

אסטרטגיות צמיחה של חברה


מונחים


אחד מהדברים שההנהלה צריכה לעשות זה להצמיח חברה.

·        בעיקרון יש הבדל בין להצמיח 10% או 30% או 100% בשנה (ציור גרף)

·        כל אחד מהם יחייב אסטרטגית צמיחה שונה

·        באופן כללי

o       10%  -צמיחה מתוך הארגון, מתוך המוצרים הקיימים, קצת לקוחות חדשים

o       30% צמיחה שונה - צמיחה בעסקים קרובים

o       100% - צריך דרך אחרת. צריך לעשות משהו מהפכני.

באופן כללי – 3 אסטרטגיות צמיחה וגם סוגים שונים בתוך כל קטגוריה – חשוב

באופן כללי יש 3 קטגוריות של אסטרטגיות צמיחה

1.     צמיחה מוגברת = צמיחה מתונה – במסגרת העסקים הקיימים - ראו פירוט צמיחה מוגברת (שלושה סוגים).

2.     צמיחה משלבת – עסקים קרובים לתחום העיסוק = רכישה - ראו פירוט צמיחה משלבת (שלושה סוגים)

3.     צמיחה בהגוונה = מחוץ לתחום העסקים הקיימים - ראו פירוט צמיחה מוגברת (שלושה סוגים)

איך יודעים באיזה צמיחה מדובר?

בשלב הראשון יש להחליט באיזה סוג צמיחה מדובר – ולאחר מכן להחליט בתוך הקטגוריה הנתונה לאיזה סוג מדובר.

·        כלומר קודם בודקים איפה נמצאים מהשלושה ורק אחרי זה השאלות הנוספות. 

רמות סיכון

·        אסטרטגית צמיחה בהגוונה היא המסוכנת ביותר

·        אסטרטגיית צמיחה משלבת היא הבינונית

·        אסטרטגיית צמיחה מוגברת היא הכי פחות  מסוכנת. 


דוגמאות

רמות סיכון

·        אסטרטגית צמיחה בהגוונה היא המסוכנת ביותר

·        אסטרטגיית צמיחה משלבת היא הבינונית

·        אסטרטגיית צמיחה מוגברת היא הכי פחות  מסוכנת.

 

דילמה- חברה נכנס לתחום איך נדע איזה סוג אסטרטגיית צמיחה

הדילמה היא שהחברה נכנסת לתחום – נשאלת השאלה אם בתחום העסקים הקיים או לא בתחום העסקים הקיים.

·        אם התחום קיים בחברה אז מדובר בצמיחה מוגברת

·        אם התחום לא קיים בחברה אז מדובר על צמיחה בהגוונה.

הסבר החלוקה הראשונית בין הגוונה לבין צמיחה מוגברת

חדש

ישן

מוצר

           שוק

פיתוח מוצרים (1)

חדירה לשוק (1)

ישן

הגוונה(3)

פיתוח שוק (1)

חדש

 

דוגמה היפותטית -  שטראוס קנתה את תמי 4

לפני זמן  שטראוס קנתה את תמי 4 , זוהי צמיחה משלבת = הייתה רכישה

·        לזכור שברגע שיש קנייה אז זה תמיד משלבת

אבל אילו שטראוס הייתה מפתחת את תמי 4 = הגוונה = זהו תחום חדש כי מתעסקת במוצרי  מזון ועכשיו במים.

חברת מיי עדן משיקה משקאות קלים מוגזים של חברת של ורג'ין – כמעין זיכיון

השאלה העקרונית

השאלה היא האם מדובר באותו תחום שלה או תחום אחר.

·        כלומר השאלה היא האם משקאות קלים מוגזים האם חלק מתחום העסקים הקיים של חברה המוכרת מים.

o       זה לא ברור.

תחום חדש

·        אם כל מה שעושה מי עדן זה מים מסוגים שונים ופתאום משקאות קלים מוגזים אז זה תחום חדש עבורה = הגוונה

ואילו אם היה נתון שמי עדן מוכרים מים בטעמים וגם מים רגילים אז נבין שהיא תחום המשקעות ואז מדובר על צמיחה מוגברת.