Eps - רווח נוכחי למניה ב 12 החודשים האחרונים

EPS  - רווח למניה (נוכחי)

earnings per share


בורסה


באופן כללי

EPS, , מספר לנו על הרווח הנוכחי למניה
(נוכחי הכוונה ב 12 חודשים אחרונים). 

איך מחשבים את EPS

בשלב ראשון לוקחים את הרווח נטו של החברה (או ההפסד) ומורידים ממנו את הדיוידנד

בשלב השני מחלקים את מה שהתקבל בשלב הראשון במספר מניות החברה. 

נוסחאפירוט

יחס זה מודד את החלק היחסי של מניה אחת ברווח הנקי (לאחר מס) של החברה

הרווח למניה, EPS, משמש מחוון למידת הצלחה של החברה, על ידי השוואת שיעורי הרווח למניה לאורך זמן

יחס זה מחושב על ידי חלוקת הרווחים העומדים לרשות בעלי המניות הרגלים בערך הנקוב של הון המניות המונפק והנפרע.

(הערה בכדי לקבל רווח למניה במניות שערכן הנקוב שונה מ 1שח נדרש להכפיל את היחס המופיע ביחידה בערך הנקוב למניה)

למה חשוב EPS

EPS הוא יחס פיננסי שהרשות לניירות ערך מחייבת את בעלי החברות לפרסם אותו.
EPS חשוב בשביל שבהמשך יהיה אפשר לחשב את המכפיל PE

לעתים  EPS נקרא השורה התחתונה  מכיוון שזוהי לרוב השורה התחתונה בדוח הרווח וההפסד. 

יש לשים לב שלמספר עצמו אין משמעות בפני עצמו. צריכים נתונים נוספים בשביל להשוות בין חברות. 

דוגמא

אם מקבלים למשל 2.63 עבור פירמה מסוימת
  • הכוונה היא שיש רווח של 2.63 שקלים חדשים  1 שקל ערך נקוב של מניות הפירמה. 

הבהרה 

כאשר המניות הן ערך נקוב של 1 שח שווה הערך הנקוב של הון המניות למספר המניות והחישוב שיש לנו נותן את הרווח למניה אחת
כאשר הערך הנקוב של מניה גדול מ 1 מספר המניות יהיה קטן מהון המניות בערכו הנקוב והחישוב נותן למעשה רווח ל 1 שח ערך נקוב
בגלל ההבדלים בערך הנקוב של מניות בין פירמות שונות עדיף משיקולי ההשוואה והאחידות לבטא את הרווח למניה על פי הנוסחה שלעיל במוחנים של רווח ל 1 שח נקוב אבל הספר ימשיך להשתמש במונח"רווח למניה"

איפה ניתן למצוא את הנתון של EPS

הנתון ניתן להשגה קלה יחסית. הוא נקרא EPS ולעתים יש לו שמות אחרים. 

אפשר למצוא אותו בעמוד הראשי של החברה באתרים השונים וכן בדוחות הפיננסים של החברה. 

למשל עבור חברת מייקרוסופט

  • MSN - למטה בתוצאת Earnings/Share
  • yahoo - למטה תחת ה FINANCIAL HIGHLIGHTS תחת Income Statement בתוצאה של Diluted EPS (ttm)

קריאה נוספת