Dividend - דיוידנד

דיוידנד





דיוידנד



דיבידנד היא הטבה שניתנת לבעלי מניות. 

יש לקרוא את המדריך השלם לדיבינד