Dividend - דיוידנד

דיוידנד

דיוידנדדיבידנד היא הטבה שניתנת לבעלי מניות. 

יש לקרוא את המדריך השלם לדיבינד