customer value hierarchy מדרג ערך ללקוח - רמות מוצר

מדרג ערך לקוח - איך בנוי מוצר

מדרג ערך ללקוח מסביר איך מסתכלים על מוצר -הוא נמצא כמעין מודל שבנוי  כמו בצל/גלעין מבפנים החוצה

1.     תועלת מרכזית

2.     מוצר בסיסי

3.     מוצר צפוי

4.     מוצר מועשר

5.     מוצר בכוח

1.      תועלת מרכזית

מוצר בסיסי = חדר במלון. בתוך המוצר יש תועלת מרכזית (לכל אחד יכול להיות שונה) למשל לישון

בסלולרי – תועלת מרכזית = לדבר בטלפון

2.      מוצר בסיסי

למשל חדר במלון

3.      מוצר צפוי

עונה על השאלה מה הלקוח מצפה מהחדר במלון.

·        למשל מצפים שהמגבות יהיו נקיות, שהמים יהיו חמים,

·        זה לא חלק מהמוצר הבסיסי, אתה מצפה לדבר הזה.

4.      מוצר מועשר

יכול להיות שיהיו דברים שהלקוח לא ציפה להם

·        למשל שמפניה בחדר

·        סלסלת פירות

·        שוקולד בחדר

(כלומר דברים לא צפויים)

5.      מוצר בכוח – מוצר פוטנציאלי

תרגום עברי למילה פוטנציאלי.

הערך של המוצר שיכול להיות בעתיד, מוצרים עתידיים

למשל

·        לשים איפד בכל חדר

כלומר משהו עתידי, דבר שניתן להוסיף בעתיד ואשר ישפרו את המוצר

·        כלומר דברים שבמוצר אפשר להוסיף בעתיד. ואשר לא קיימים עדיין