customer goods classification סיווג מוצרי צריכה

איך מסווגים מוצרי צריכה


ניתן  לחלק את מוצרי הצריכה ל:

1.     מוצרי נוחות,

2.     מוצרי חיפוש

3.      ומוצרים ייחודים

4.     מוצרים לא נדרשים

1.      מוצרי נוחות

מוצר נוחות הוא מוצר שכאשר שקונים אותו רוצים שיהיה נוח.

לחם הוא מוצר נוחות, סבון,עיתון

·        לא ניסע לצד השני של העיר בשביל לקנות לחם

2.      מוצרי חיפוש

מוצרי חיפוש אילו מוצרים שמוכנים להשקיע.  בשביל לרכוש אותם

למשל מכונת כביסה, מכוניות משומשות ומכשירי חשמל ביתיים גדולים.

·        יש סיכוי אם רוצים לקנות מכונת כביסה אז נשקיע בזה יותר מאמץ.

גם עבור קניית מותגים אנשים יסכימו לנסוע לצד השני של העיר

3.      מוצרים ייחודים

במוצרים ייחודים הכי הרבה מוכנים להשקיע מאמץ בשביל לקנות אותם

·        מי שרוצה לקנות למבורגיני – אז ייסע לקנות רחוק גם אם הסניף יהיה בטבריה

o       לעומת זאת מזאדה זה מסוג מוצרי חיפוש. הקונים יהיו מוכנים לנסוע לצד השני של העיר אבל לא לערים רחוקות.

o       כנ"ל בבגדים. יש מותגים שאנשים יסעו אליהם רחוק מאוד ואילו אחרים יהיה .

 

4.      מוצרים לא נדרשים

זה סוג המוצרים ששמים ליד הקופות (בישראל). –

הם מוצרים שהצרכן לא יודע על הקיום שלהם או באופן רגיל לא חושב לקנות אותם.

·        למשל סוללות, גלאי עשן, ביטוח חיים,מצבה, אנציקלופדיה