Credit rating דירוג אשראי - בהמשך

דירוג אשראי בינלאומי - דירוג אשראי חברות


        סולם דירוג אשראי לפי S&P
 • AAA
 • AA+
 • AA
 • AA-

 • A+
 • A
 • A-
 • BBB+
 • BBB-
 • BB+
 • BB
 • BB-
 • B+
 • B
 • B-

 • CCC+
 • CCC
 • CCC-
 • CC
 • C
 • D

מה זה דירוג אשראי

דירוג אשראי הוא ציון שניתן  לאנשים פרטיים, חברות או מדינות. 

הציון אומד (ומנסה) להגדיר את יכולתם (אנשים, חברות, מדינות) לפרוע הלוואות ולעמוד באופן מלא בכל החובות שהם נטלו על עצמם. 

כאשר קובעים את דירוג האשראי אז מסתמכים על היסטוריה הפיננסית, מצב הנסים וההון העצמי, וכן היקף ההתחייבויות (וחובות) שיש לגוף שמעריכים אותו. 

מבחינת המשקיעים דירוג האשראי משמש אותם בשביל להעריך את הסיכונים בדבר יכולת ההחזר (הפרעון) של הגוף שהם מלווים לו את הכספים. 


השימוש בדירוג האשראי

באופן כללי ניתן להגיד שדירוג אשראי של החברות הוא מרכיב מהותי בקביעת הריבית על ההלוואה.

נהוג להגיד שככל שדירוג האשראי נמוך יותר, כך הסיכון של החברה גבוה יותר, ולכן הריבית בהלוואה תהיה גבוהה יותר.

גופי השקעה רבים בעולם - כגון קרנות פנסיה וחברות ביטוח מוגבלים לעתים להשקעה רק בחברות שיש להם דירוג אשראי גבוה.

חברות דירוג אשראי גדולות

חברות דירוג האשראי קובעת את דירוג האשראי. 

ישנן הרבה חברות דירוג אשראי. יחד עם זאת ישנן שלוש חברות   דירוג אשראי שהן הנפוצות בעולם - כלומר עליהם מסתמכים הכי הרבה. 

 • חברת דירוג אשראי סטנדארד אנד פורבס - Standart and Poor’s
 • חברת דירוג אשראי  מודי'אס - Moody's
 • חברת דירוג אשרא פיץ" - Fitch

בארץ קיימות שתי חברות דירוג שהן חברות בת של חברות הדירוג
 • מעלות - חברה בת של  Standart and Poor’s
 • מידרוג - חברה של בת מודיס

סולם דירוג האשראי

באופן כללי סולם דירוג האשראי נע מדרגת הדירוג הגבוהה ביותר (AAA) ועד לדירוג D(חדלות פירעון).

חיסרון בחברות דירוג האשראי

יש טענות שחברות האשראי מתפרנסות מהחברות אותן הן מבקרות. ולפיכך קשה לסמוך עליהן. 

יש כישלון גדול לחברות דירוג האשראי - הן מואשמות שהן לא הזהירו מפני קריסת בועת הנדלן, משכנאות, המשבר באירופה וכד'. 

קישורים