communication design עיצוב התקשורת

עיצוב תקשורת עיצוב התקשורת כולל החלטות על

1.     אסטרטגית המסר - ז"א מה להגיד כדי לבסס את נקודות הדמיון והשוני (מתאים להדגיש במקרה זה את התכונות ותועלות של מוצר),

2.     החלטות על האסטרטגיה היצירתית - ז"א איך להגיד והחלטות על המקור - ז"א מי יגיד.

1.     אסטרטגית המסר – מה הולכים להגיד – מה לומר?

חיפוש מוקדי משיכה, נושאים או רעיונות שיתחברו למיצוב המותג ויעזרו לבסס נקודות דמיון ושוני

·        בידול, מיצוב (מיצוב משתמש, תכונות, תועלת) – תכונות ותועלות של המוצר

o       למשל מיצוב משתמש  יגיד משהו כמו: אנחנו המוצר הכי טוב לסטודנטים

2.      אסטרטגיה יצירתית – איך לומר וגם החלטות על המקור (מי יגיד)

פניה אינפורמציונית  =על תכונות המוצר

פנייה אינפורמציונית: מרחיבה את הידע על תכונות המוצר או השירות או על תועלותיו.

·        למשל: ליוגורט יש 5% ויטמין C

·        אקמול ממשכך כאבי ראש במהירות

פניה אינפורמציות מניחה שהצרכן מעבד את התקשורת עיבוד רציונלי. ההיגיון והשיקול הדעת שולטים.

·        אם מבחינה אסטרטגית מחליטים להדגיש את התועלות הפונקציוניליות של המוצר, מתאים כי הן תועברנה בצורה אינפורמציונית

פניה טרנספורמציונית -– כל השאר, שהוא לא כתכונות מוצר

פנייה טרנספורמציונית: מרחיבה את הידע על התועלת או התדמית שאינן נוגעות למוצר  -

·        סוג אדם המשתמש במוצר,

·        סוג חוויה משימוש במוצר

למשל

·        למשל ליוגורט יכול להיות ירידה במשקל

·        טושיבה פונה בפרסום לטלוויזיות חדשות באמירה "למי שראה את הכל"

·        גבינה מיוחדת  עם פרסומות "לחיי ההנאות הקטנות"

·        למשל אם בוחרים להדגיש את חווית השינה שמשתפרת, מתאים כי המסר יועבר בצורה טרנספורמציונית.

פניה טרנספורמציונית היא פניה שמתאימה לתוכן רגשי. 

·        אם רוצים להשתמש לחזק את הפן הרגשי כדאי להשתמש במקור שהוא ידוען או צרכן אופייני.

מקור המסר 

5 סוגי מקורות – מי אומר את המסר בפרסומת

1.     ידוענים – אנשים שמחבבים סלב יחבבו את המוצר שהוא יפרסם – יש תהליך לא רציונאלי לחלוטין שגורם לנו לאהוב את מה שאנשים שאנחנו אוהבים ממליצים עליו

2.     מומחים – למשל רופאים – (גם אם כתוב למטה שהוא לא רופא מבחינת הצופים הוא רופא אם יש לו חזות כזאת) – מעלה האמינות של המסר

o       מומחה יותר אמין

o       מומחה בתחום – מה שאומר כנראה נכון

o       סלב שהוא גם מומחה בתחום -

3.     צרכנים אופייניים  - לוקחים מישהו ששותה יוגורט, כלומר להביא מישהו מהרחוב, או האישה שמכבסת, אנשים אוהבים להזדהות עם משהו שדומה להם, אם מישהו אחר משתמש, אם מצליחים להזדהות איתו אז הסיכוי שנקבל את המסר יותר גבוה.

4.     הנהלת החברה  -  החברה אומרת שעד סוף החודש הנחה

5.     מקור לא אנושי – למשל תינוק של במבה