channel levels - רמות בערוץ

רמות בערוץ - שיווק

עונה על השאלה כמה מתווכים יש בין היצרן  ללקוח

הסבר כללי

כל גורם ביניים בין החברה ללקוח הסופי מכונה רמה בערוץ

·        ערוץ שיווק אפס רמות/שיווק ישיר: ללא גורמי ביניים – כלומר הפצה ישירה

·        ערוצי שיווק חד רמתיים - גורם ביניים אחד בין החברה ללקוח

·        ערוץ שיווק דו רמתיים - שני גורמי ביניים בין החברה ללקוח

·        ערוץ שיווק  תלת רמתיים - שלושה גורמי ביניים בין החברה ללקוח

 

אפס רמתיים

אם נכנסים לאתר ליוויס, וקונים ג'ינס – יש אפס רמות, ולכן ערוך אפס רמתי, ערוץ ישיר

חד רמתיים

מגה לצרכן – חד רמתי – כי בין היצרן ללקוח יש מתווך אחד

דוגמה דו רמתיים

·        יצרן – אפל

·        סיטונאי – IDIGITAL

·        קמעוני – באג

·        לקוח

כמה דרגי בינים יש בין היצרן ללקוח? יוצא  2 זה גורם דו רמתיים

4 רמות

ואפשר 4 רמות וכד'

השאלה היא כמה רמות יש – ולא כמה סיטונאים / קמעוניים

אם למשל בדוגמה מקודם של אפל לכל אחד יש שלושה סיטונאים, עדיין נשאר דו רמתיים (למרות שמספר הקשרים גדל)

כלומר מסתכלים על רמות ולא על מספר חברות

 

מספר קשרים בערוץ

בהמשך למה שהוזכר קודם בנוגע למספר קשרים בערוץ

מספר הקשרים שהחברה צריכה לנהל הוא כמספר הקמעוניים שהחברה עובדת איתם, (אבל מספר הקמעונאים לא משנה את מספר הרמות).