bid Price- הצעת מחיר

bid - הצעת מחיר


הגדרה כללית

bid Price זהו המחיר הגבוה ביותר שבו הקונה מוכן לשלם בשביל הביטחון/ אופציה. 

ברמה המעשית של אופציות זהו המחיר שבו הסוחר יכול למכור את כתב האופציה שלו.  דהיינו זהו המחיר שבו המוכרים מוכרים את ה שורט פוט או השורט קול.


ההפך מ bid price זהו ask price 


קישורים