השכר הממוצע במשק

השכר הממוצע במשק

הגדרות והסברים

שכר הממוצע במשק, הקרוי גם שכר ממוצע למשרת שכיר הוא השכר ברוטו לחודש מחולק במספר משרות השכיר באותו חודש.

השכר הממוצע במשק הוא נתון שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

המדד מתפרסם בכל חודש (וגם בכל ריבעון).

המדד מהווה בסיס למדדי שכר לביטוח הלאומי, לשכר הבכירים ועוד. 

הבעיתיות בשכר הממוצע במשק

שימו לב שהשכר הממוצע במשק הוא נתון מבלבל. 

זאת מכיוון שאנשים נוטים לבלבל בין ממוצע לבין חציון