התחלה

על הניתוח הפנדומנטלי

בדפי המשנה מצד שמאל אפשר לקרוא על ניתוח פנדומנטלי