מה לעשות אם יש לכם מניה לפני דוחות כספיים

כשמחזיקים מניות לפני דוחות כספיים

בדפי המשנה מצד שמאל יהיה אפשר לקרוא על הנושא