התחלה - ניתוח דוחות כספיים

דוחות כספיים

בדפי המשנה מצד שמאל יהיה אפשר לקרוא על הנושא של דוחות כספיים.

נכתוב על:
  • מה זה דוחות כספיים
  • מטרה
  • כמה זמן 
  • וכד'