מניפולציות עיקריות המופיעות דוחות הכספיים

מניפולציות בדוחות הכספיים 


ישנם מספר מניפולציות כספיות נפוצות

חשבונאות יצירתית - Creative accounting

חשבונאות יצירתית לפי אוקספורד מוגדרת כ-"חשבונאות מטעה באופטימיות שלה, אם כי לא בלתי חוקית...,עסקאות חשבונאיות שאינן כפופות לתקנות או שהתקנות לא ברורות.

חברות נוטות לעתים לעשות שימוש בעמימות  כדי להציג את התוצאות הכספיות שלהם באור הטוב ביותר האפשרי,

המטרה שלהם היא להציג רווחים חשבונאים  ומאזן חזק

במילים אחרות - הרעיון הוא שמתייחסים לסוגיות חשבונאיות שאין להם פתרון ברור/ כמה פתרונות וזאת מתוך מטרה להראות את הדוחות הכספים במצב שהוא הכי טוב לפירמה.  

ניהול רווחים = ויסות רווחים

ישנם מצבים שלחברות (ספציפית למנהלים)  יש צורך להציג דיווחים חשבונאים באופן שמועדף עליהם. 

כתוצאה מכך המנהלים מעדיפים סוג מסויים של דיווח שהוא לא תמיד סוג הדיווח הנכון. ושהוא יכול להיות מוטעה. 

דוגמה הפשוטה היא ליצור הגדלת רווח על ידי צעדים פעילים (כלומר לא רגילים בחברה) וזאת בשביל לעמוד בתחזיות של האנליסטים שנבאו מראש מה יהיו הדוחות הכספיים.

החלקת רווחים - נפוץ

הרעיון הוא להקטין את התנודות ברווחים בין תקופה לתקופה וזאת בשביל להעמיד פנים שהחברה נמצאת בתהליך יציב של צמיחה רציפה.

ניתן לעשות זאת בורה פשוטה יחסית ומותרת מבחינה חשבונאית. לעתים קרובות זה נעשה על ידי  שמירת רזרבות בדוחות הכספיים (משנים טובות) אשר ישמשו  בעתידלשימוש בשנים קשות.

ניקוי אורוות - נפוץ בהחלפת מנהל

ניקוי אורוות זוהי מניפולציה חשבונאית אשר  גורמת לשנה מסוימת להיראות רע בשביל שהשנים הבאות יראו טוב.

עושים ניקוי אורוות בשנים גרועות – במצב זה יש ציפיות נמוכות לרווחים  ולכן מנהלי החברות מעדיפים להציג את המצב כגרוע הרבה הרבה יותרוזאת בגלל שמשקיעים רואים שנה גרועה ולא יודעים להבדיל אם היא מאוד גרועה או מאוד מאוד גרועה.  ואז שנים הבאות יכולות להיראות טובות יותר.

בנוסף, לעתים מנהלים חדשים יכולים עושים ניקוי אורוות בשנה הראשונה לפעילות שלהם – שאז תוצאות הפעילות לרוב מיוחסת למנהל הקודם. כתוצאה מכך על ידי זה ששנים הבאות יראו טוב יותר ויזקפו לזכותו.

לא מאוד קשה לעשות את המניפולציה של ניקוי אורוות  ניתן לעשות אותה באופן חוקי.

  •     הרעיון הוא פשוט להקדים יצירת הפרשות ועל ידי כך להראות רווחים בשנים הבאות
  •      לעתים מוחקים שווי של נכסים והשקעות שונות – שהעתיד לא וודאי    או לחילופין מבצעים הפרשות יתרת לארגון מחודש
    • שתי האפשרוית עונות ל"שמרנות חשבונאית" דבר שנחשב לגיטימי

כלומר מכינים כמעין סוג של "אמבטיה" של עתודות כספיות בדוחות הכספיים בשביל "לשחרר"  אותן כהקטנת הוצאות בשנים הבאות.

מקור המונח בנאום מפורסם שנשא בשנת 1988 ראש הראשות לניירות ערך בארצות הברית כאשר בעקבות אותו נאום נעשה מאמץ גדול בתקינה האמריקאית לסגור את רוב האפשרויות לביצוע הפרשות יתר.

ייפוי דוחות

מניפולציות חשבונאות ברמות שונות, שמציגים את הדוחות כיפים יותר מהמצב האמיתי.

אפשר לעשות זאת בשיטות חשבונאיות שונות זאת בגלל שיש הרבה גמישות בהערכות נכסים, שיפוט וכד'