3 סוגים של מניפולציות כספיות

שלושה סוגי מניפולציות כספיות

אפשר לחלק את המניפולציות בדוחות הכספיים לשלוש סוגי מניפולציות חשבונאיות

1.     הונאה חשבונאית - accounting frauds

הכוונה לרמאות בכוונה תחילה. מטרת הרמאות היא להציג  את הנתונים של החברה בצורה שקרית.

2.     חשבונאות יצירתית  Creative accounting

מדובר על מצב שנמצא בין הונאה חשבונאית לבין תרגילים חשבונאיים.

3.     תרגילים חשבונאים (ייפוי דוחות) - windows dressing

זהו מצב שבו מיישמים כללי חשבונאות באופן שהוא מקל, כלומר זהו מצב שאין הכרעה מדויקות ולפיכך מציגים את הדוחות הכספיים באופן מקל  עבור החברה.