רווח למניה - earnings per share

רוח למניה EPS

רווח למניה

מכיוון שמדובר בנושא חשוב מאוד למשקיע בבורסה הרי שיש עליו פירוט רב במילון מונחים בחלק שדן ב EPS