תשואת דיבידנד - dividend yield

תשואת דיבידנד dividend yield

הסבר תשואת דיבידנד

מידי פעם חברות שבוחרות לחלק דיבידנד. הדיבידנד הוא חלק באחוזים מהערך הנקוב של המניה

נוסחאבגלל שהמניה נסחרת שלא בערך הנקוב של המניה אזיי תשואת הדיבידנד מוגדרת כיחס (באחוזים) שבין סך הדיבידנד למניה לבין מחיר המניה בערך השוק שלה (מחיר המניה היום)