יחס חלוקת דיבידנד dividend payout ratio

יחס חלוקת דיבידנד

הסבר

בדרך כלל רק חלק קטן מהרווחים  מחולק כדיבידנד מזומן. בשאר הכסף החברה משתמשת לפרויקטים נוספים שלה. 

רמת הדיבידנד שמשלמות הפירמות נמדדות בעזרת יחס החלוקה. יחס זה הוא אחוז מסך הרווחים הנקי לשנה שמחלוק לבעלי המניות בתור דיבידנד במזומן. 

נוסחא


כך לדוגמא אם נקבל שיחס החלוקה 0.3 פירוש הדבר ש 30% מ הרווח הנקי חולקו כדיבידנדים ואילו 70% נצברו בתוך הפירמה בשביל להרחיב את ההשקעות שלה.