יה. יחסי הון מניות - share capital ratio

יחסי הון מניות

יחסי הון מניות מיועדים בעיקר לבעלי המניות של הפירמה ומסייעים להם בניתוח כדאיות השקעתם. בהווה ובעתיד. מטרתם לעזור לבחון כדאיות השקעה במניות.

באופן כללי יחסים אלה משווים את ערך ההשקעה לגורמים כגון דיבידנד, רווחים ומחיר השוק של מניה. 

בעל מניות המשקיע בבורסה מחזיק במספר קטן יחסית של מניות ולכן הוא מתעניין כמובן בחלק הישיר ברווחי הפירמה. 
  • כידוע מניה היא יחידת ההשקעה של בעל המניות המשקיע בבורסה. 
לסכום: יחסי הון מניות נותנים אינדיקציה על כדאיות ההשקעה במניות החברה. 


ישנם מספר מדדים להון מניות:
  • רווח למניה - EPS
  • ערך הספרים של מניה net book value per share
  • תשואת דיבידנד dividend yield
  • יחס החלוקה = יחס חלוקת הדיבידנד dividend payout ratio