שיעור תשואה על הון - ROI - return on investment

שיעור תשואה על הון ROI 

הסבר שיעור תשואה על ההון - return on investment

ROI, שיעור התשואה על ההון המושקע מחושב על ידי חלוקת הרווח הנקי בכל הנכסים המייצגים את סך ההשקעה בפירמה

return on investment הוא בעצם הסימן העיקרי לרווחיות של החברות. 
ROI משמש מדד להכנסה לאחר מס שהפירמה השיגה ביחס למשאבים שלה

כמובן שחברות שמשמשות בנכסים שלהם בצורה טובה יהיו בעלי return on investment גבוהיים יותר מאשר חברות שיעילות פחות. 
התוצאה שמתקבלת היא באחוזים. 

מדובר על מדד חשוב מאוד למשקיעים

הנוסחה