שיעור תשואה על הון עצמי - ROE - return on equity

ROE שיעור תשואה הון עצמי

return on equity

ROE משקף את  שיעור התשואה על השקעת הבעלים, ומשמש סימן מאוד חשוב לרווח לבעלי המניות. 

הסבר

הרווח הנקי של הפירמה שייך כמובן לבעלי המניות: בדרך של דיבידנד, מזומן, או צבירת רווחים בשביל להשקיע השקעות נוספות. 

בגלל שבעלי המניות שילמו רק חלק מהנכסים של הפירמה (ראו גם מנוף פיננסי) אז הם מתעניינים בחלק הזה.

הנוסחה

כמובן ש ROE גבוה משמעותית מ ROI בגלל ההבדל בבסיס לחישוב (הרי שסך ההון, קרנות ועודפים הם רק חלק מסך ההון המושקע בנכסים של הפירמה).