שולי הרווח הנקי profit margin on sales

שולי הרווח הנקי

שולי הרווח הנקי

הרעיון הוא מה נשאר לפירמה אחרי ההוצאות

נוסחא

המספר שמקבלים הוא אחוז הרווח הנקי המופק מכל שקל אחד של מכירות.


דוגמה

אם למשל נקבל בנוסחה את המספר 0.08 פירושו ששולי הרווח הנקי הוא 8% - כלומר כל שקל של מכירות תורם כ 8 אגורות לרווח הנקיי בעוד ש 82 אגורות הולכות לכיסוי העלויות וההוצאות למינהם.

יש השפעות שונות על הרווח הנקי: הוצאות מימון, מיסים על הכנסה ועוד.

בשביל לנטרל את כל הסעיפים האלה ובמיוחד בשביל להשוות על פני שנים (וגם בין פירמות) אפשר להתרכז ברווח התפעולי EBIT