יד. יחסי רווחיות profit ratios

יחסי רווחיות-profit ratios 

יחסי הרווחיות הם יחסים פיננסים הנגזרים מהדוחות הכספיים של החברות.

באופן כללי
: יחסי רווחיות מספרים על היעילות הכלכלית של ניהול הפירמה כמו שמודדים אותה  בשיעור תשואה על ההשקעה ובשולי רווח על המכירות.

פירוט

המבחן המשמעותי המעיד על הצלחת החברות זה הרווחיות שלהן (כמובן בהנחה שהסיכון נשמר)
  • הרווחיות מספרת לנו על היכולת של החברה לייצר הכנסה בנוסף לעלויות ולהוצאות למינהם, 
את יחסי הרווחיות, המשמשים להערכת רמת הביצוע הכלכלית אפשר לחלק לשני חלקיים

רווחים ביחס למכירות
כלומר איך מחשבים את הרווח ביחס למכירות :
  • אנו מעוניינים שהחברה תייצר רווח משמעותי על כל יחידת מכירות. - חשוב להבין שאם אין רווח הולם אז לפירמה יהיה קשה לכסות את כל ההוצאות
רווחים ביחס לנכסים
כלומר היחס של הרווחים של הפירמה ביחס לנכסים שלה. 
  • חשוב שיהיה רווח להון שמושקע על ידי הבעלים והמלווים. 
  • הרי אם בסופו של דבר הפירמה לא מצליחה לייצר רווח  משמעותי על בסיס כלל הנכסים שלה, אז זה אומר שהשימוש בנכסים עשוי להיות כושל. 
בדפי המשנה מצד שמאל אפשר לקרוא על:
  • שולי הרווח הנקי
  • שולי הרווח התפעולי
  • שיעור תשואה על הון מושקע
  • שיעור תשואה על הון עצמי

שולי הרווח הנקי (כדאי באחוזים)

רווח נקי

מכירות נטו (רק מכירות)

 

 

התשואה על ההון העצמי (ROE)

רווח נקי

ממוצע ההון העצמי

 

 

התשואה לסך הנכסים (ROA)

(אחת הגירסאות )

בעצם מודד יעילות תפעולית =שימוש בנכסים להפקת רווחים

רווח נקי+הוצאות מימוןxמגן המס+זכויות המיעוט

סך ממוצע הנכסים

 

 

רווח למניה רגילה (EPS)

רווח נקי

ממוצע (משוקלל) הון מניות רגילות

 

 

מכפיל הרווח (E/P)

מחיר המניה בבורסה

הרווח למניה רגילה


עוד על יחס רווח נקי למכירות = שולי הרווח הנקי

היחס בעצם שואל כמה תורם כל שקל במכירות לרווח הסופי

לרוב בשביל לנתח את היחס הזה למרכיבים שלו משתמשים בדוח רווח והפסד באחוזים מהמכירות. (כשהמכירות זה 100%)

·        יש לבדוק את שולי הרווח הנקי גם בהקשר לשאלה האם הייתה עליה במחיר התשומות או אם יש גידול מסיבי במכירות (על חשבון רווחיות)

תשובה על ההון ROE

בעצם מודד את התשואה לבעלי המניות בהשקעה

תשואה על הנכסים

בעצם מודד את היעילות התפעולית של החברה – איך היא משתמשת ברווחים שלה להפקת רווחים

מה אפשר להגיד במדדים תפעולים

באופן כללי אפשר להגיד מי רווחית.

אפשר גם לפצל:

·        במדדים התפעולים חברה א' עדיפה על ב' – (מדדים של שולי הרווח הנקי/ תשואה לסך נכסים/ רווח תפעולי מהמכירות)

·        במדדים של תשואה לבעלי המניות ב' עדיפה על א' (מדדים של רווח למניה/ התשואה עלההון העצמי)