יחס מהיר - quick ratio

יחס מהיר - יחס פיננסי חשוב מסוג יחס נזילות

מהו היחס המהיר

היחס המהיר בודק את יכולת הפירעון המיידית של החברה ולכן הוא מביא בחשבון את הנכסים הנזילים ביותר

זאת הסיבה שהיחס המהיר אינו כולל בתוכו את המלאי שלרוב קשה מאוד לממש אותו תוך זמן קצר ובערך המלא שלו אשר רשום בספרים

מציאת יחס מהיר

  • את סך הנכסים השוטפים ניתן למצוא במאזן של החברה תחת הכותרת סך נכסים שוטפים
  • את סך ההתחייבות השוטפות ניתן למצוא במאזן בטור השמאלי תחת סך התחייבויות שוטפות
  •  את המלאי ניתן למצוא במאזן תחת הכותרת סך הנכסים השוטפים תחת הכותרת מלאי
  •  לוקחים את הנכסים השוטפים מורידים ממנו את המלאי ואת מה שיוצא מחלקים בהתחייבויות השוטפות.

נוסחת היחס המהיר

משמעות יחס מהיר

  • אם היחס גבוה מ 1 הדבר מצביע על עודף נכסים שוטפים על פני התחייבויות שוטפות 
  • יחס מהיר נמוך מאחד הוא שכיח בהרבה פירמות תעשיתיות בישראל ובארצות הברית.   
  •  באופן כללי אנחנו מעוניינים שהיחס יהיה גבוה מאוד אבל לא גבוה מידי.

הערות על היחס המהיר

יש כאלה שרואים ביחס המהיר שהוא כולל בתוכו רק מזומנים, לקוחות, חייבים וניירות ערך סחירים קצרי מועד. ולפיכך יש כאלה שמשמיטים גם את המרכיבים האחרים שכלולים בנכסים השוטפים.

החשוב ביותר להשתמש בהגדרה אחת באופן עקבי.

בכל מקרה, יש לשים לב שאם קיים מלאי בפירמה אזי, כמובן, היחס השוטף גדול מהיחס המהיר. 

עוד על היחס המהיר

היחס המהיר שואל את השאלה האם לחברה יש יכולת פירעון.

הרעון מאחורי הפחתת המלאי ביחס ליחס השוטף הוא שלעתים לוקח שבועות וחודשים למכור את המלאי.

מתברר ממחקרים שחברות אשר פשטו את הרגל התאפיינו בהון חוזר נמוך מידי. (סך ההתחייבויות השוטפות עולה על סך הרכוש השוטף)