יחס דפנסיבי - defensive interval measure

יחס דפנסיבי - defensive interval measure 


מהו יחס דפנסיבי


כלומר יחס דפנסיבי מציין את מספר הימים שבו הפירמה תוכל להמשיך ולהתקיים בפעולות היצור הסדירות שלה וזאת במצב שבו כל המימון השותף שלה יגיע ממקור אחד – מימוש הנכסים הדפנסיביים שלה

נוסחאת יחס דפנסיבי 

או 

הסבר חישוב יחס דפנסיבי

  • הוצאות חזויות ליום = הוצאות הלקוח מדו"ח רו"ח לחלק ל- 365
  • כקירוב להוצאות החזויות משתמשים  בסך ההוצאות ומחלקים אותו ב 365 (ההוצאות כוללות את עלות המכירות, הוצאות מכירה, הנהלה, מופ והוצאות מימון)

פירוט

נכסים דפנסיבים – הם כל הנכסים השוטפים בעלי הנזילות הגדולה ביותר שנכללים בחישוב היחס המהיר.
  • הכוונה למזומנים, חייבים, ניירות ערך קצרי מועד ונכס שוטף אחר – הנכללים בחישוב המהיר
הוצאות חזויות ליום = כקירוב להוצאות חזויות משתמשים בסך ההוצאות, הלקוח מדוח רווח והפסד ומחלקים אותו ב 365 ימים. 
  • ההוצאות כוללות את עלות המכירות, הוצאות מכירה, הנהלה, מופ והוצאות מימון
בחישוב צריכים להוריד את הוצאות הפחת השנתי שכן הפחת בעלות המכירות אינו בבחינת הוצאת מזומן. 

חשיבות יחס דפנסיבי

הסיבה לשימוש ביחס זה הוא במקרה של מלחמה, אסון טבע, משבר עולמי וכד' כאשר כל זרמי ההכנסות הרגילים נקטעו. 

לפיכך על מנת להמשיך ולהשתמש בפעילות יצור סדירה הפירמה חייבת לממש את כל הנכסים הדפנסיביים שלה ולהשתמש בכל המזומנים שמתקבלים בשביל להמשיך ולייצר.

משמעות היחס

אם נקבל מספר כמו 101 פירוש הדבר שהפירמה תוכל לפעול במשך 101 יום גם אם כל מקורות המימון שלה יצטמצמו למימוש הנכסים הדפנסיבים בלבד.