יחס שוטף - current ratio

יחס שוטף - יחס פיננסי מסוג יחס נזילות


בורסה


עוד על יחס שוטף

מדד שוטף מודד גם את ההון החוזר – ראה בסוף הנחת העסק החי

השמירה על יחס שוטף סביר עוזרת לעסק בכיסוי תשלומים מיידים (שכר דירה ), וגם מאפשרת לחברה להלחץ מלמכור ללקוחות בעייתים וכד'

נותני אשראי משתמשים ביחס שוטף בשביל לדעת האם העסק יוכל לפרוע את חובותיו

מצד אחד יחס שוטף גבוה הוא טוב, הוא מגדיל נזילות וכד'

אבל אם היחס השוטף גבוה מידי אז זה עלול להגיד שהחברה לא יעילה, כי היא עלולה לאבד את התשואה שהיא הייתה יכולה לקבל בהשקעות חלופיות.

יש לשים לב שהיחס השוטף האידאלי תלוי בענף, בפירמה, בשאלה אם לבעלים יש גב פיננסי ועוד. 

מהו יחס שוטף - current ratio

יחס שוטף הוא יחס פיננסי מסוג יחס נזילות היחס מודד את היחס בין נכסים שוטפים לבין התחייבויות שוטפות.

באופן כללי

באופן כללי היחס השוטף מודד את יכולת הפירעון של הפרימה לטווח קצר. זאת במקרה שעליה להחזיר את ההתחייבויות השוטפות שלה.
 
  • חשוב להבין  שאי עמידה בפירעון ההתחייבויות השוטפות עלול להסתיים בפשיטת רגל. 
בשביל לממש את ההתחייבויות שלה הפירמה יכולה לממש מהר תוך כדי הפסד מזערי את הנכסים השוטפים.

היחס השוטף בודק את היחס בין הנכסים השוטפים במאזן להתחייבויות השוטפות בו והוא משקף את הנזילות לטווח קצר. 

נוסחת יחס שוטף current ratio


משמעות היחס

 ככל שהיחס יותר גדול פירושו שמצב הפירמה טוב יותר (אך צריך יחס שהוא לא מידי)
  • יחס קטן מאחד פירושו שנכסים השוטפים קטנים מההתחייבויות השוטפות
  • יחס שווה לאחד פירושו שהנכנסים השוטפים שווים להתחייבויות השוטפות
  • יחס גדול מאחד פירושו שהנכנסים השוטפים גדולים מההתחייבויות השוטפות ופירוש הדבר שאם יהיה צורך אז הפירמה תוכל לממש את כל הנכסים השוטפים במהירות בעת הצורך 
יש לזים לב שאם היחס הוא  גבוהה מידי מאחד אזי יתכן ת שיש בעיה בניהול הכנסים השוטפים

מציאת יחס שוטף

  • את סך הנכסים השוטפים ניתן למצוא בדוח מאזן של החברה תחת הכותרת סך נכסים שוטפים
  • את סך ההתחייבות השוטפות ניתן למצוא בדוח מאזן בטור השמאלי תחת סך התחייבויות שוטפות
  • חישוב: לוקחים את הנכסים השוטפים ומחלקים אותו בהתחייבויות השוטפות. 

דוגמא

א

נכסים שוטפים = 1000

התחייבויות שוטפות 1000000

1.     התחייבויות שוטפות = יש לי התחייבויות לשלם מיליון שקל בשנה הבאה.

נכון לרגע זה, יחס שוטף

מצביע על בעיה אפשרית בפרעון.

ב

יחס שוטף של 700 : התחייבויות שוטפות 100, נכסים שוטפים 7000000

זה מצביע אולי מצב מזומנים, מלאי, לקוחות – היא יכולה לקחת חלק  מהנכסים שוטפים שיניבו לה רווחים יותר טובים.

לשים לב

לשים לב שיש דברים שלא משתקפים ביחסים הפיננסים. אבל אם יש נתון נוסף שכל ההתחייבויות השוטפות זה התחייבויות שהחברה צריך לפרוע ב 1.1.2012 אז זה יוצר בעיה, כי מחר צריך לפרוע ואין כסף (הכונה לביחס 0.001)

אבל אם היחס, הוא כזה אבל אם צריך  לפרוע ב 31.12.12 אז יש שנה להתארגן, אז זה פחות נורא, כי אם יעשו במהלך השנה הקרובה צעדים נכונים, אז אין בעיה.


מספר דוגמאות נוספות 

נתונים (באלפים)

2.     נכסים שוטפים 200

3.     מלאי 130

4.     התחייבויות 100

5.     ספקים 40

לפיכך:

·        יחס מהיר  = 2 = 200/100

·        יחס שוטף = 0.7 = (200-130)/100

מה יקרה ליחסים

·        הנפקת הון מניות נוסף כנגד מזומנים בבנק

o       נניח 10 מזומנים

o       לפיכך

§        יחס שוטף = 2.1  = (200+10)/100

§        שיפור היחס המהיר והיחס השוטף

·        תשלום לספקים בסך 10,000 שח כנגד המזומנים ושוי המזומנים

o       מזה נובע ש

§        כמות המזומנים פחתה כלומר כמו הרכוש השוטף

§        יחד עם זאת הספקים פחת 30

o        

§        יחס שוטף =   =  (200-10)/(100-10)=2.11 => מצב משתפר

§        יחס מהיר=   = (200-130-10)/(100-10)=0.66 => גרוע יותר

·        גביה מלקוחות סך 30 אלף

o       גביה מלקוחות 30 פירושו שהכסף הזה עבר לסעיף המזומנים ==> אין שינוי בסעיף הנכסים ולפיכך אין השפעה על היחסים

·        רכישת ציוד באשראי לזמן קצר

o       אשראי לזמן קצר שייך לסעיף ההתחייבויות

o       לפיכך יש יותר התחייבויות נניח יותר ב 10

o       יחס שוטף =  200/(100+10)=1.8  ==> פחות טוב

o       יחס מהיר גם פחות טוב

·        הגדלת האשראי לזמן קצר כנגד הגדלת המזומנים ושווי המזומנים

o       נניח האשראי גדל ב 10 -> התחייבות שוטפת גדלה ב 10

o       ולכן גם המזומנים גדלו ב 10

§        יחס שוטף = (200+10)/(100+10)=1.9 ->הרעה, פחות טוב

§        יחס מהיר  = (200-130+10)/(100+10)=0.72 --> מצב יותר טוב

·        הכרזה של דיבידנד

o       הכרזה על דיבידנד מגדילה את ההתחייבויות השוטפות ולפיכך מגדילה את המכנה דבר שמרע את היחסים