מנוף פיננסי financial leverage

מנוף פיננסי


מהו מנוף פיננסי


המנוף הפיננסי בודק את היחס  שבין הלוואות הפירמה להון העצמי
 

נוסחת מנוף פיננסי


הסבר

ככל שהיחס גבוה יותר הדבר מצביע על סיכון פיננסי גדול יותר. 


מציאת מנוף פיננסי

  • את  סך ההון העצמי נמצא במאזן תחת סך הון המיוחס למחזיקי ההון של החברה
  •    את יתרת ההלוואות נמצא במאזן בהתחייבויות מהלוואות לזמן קצר (אשראי מתאגידים  והלוואות שוטפות של התחייבויות לטווח ארוך ) וכן מהלוואות לטווח ארוך (הלוואות מבנקים)

הסבר

נניח שקיבלנו תוצאה של 0.194 

פירוש הדבר שעל כל 1 שקל של הון עצמי לפירמה יש כ 19.4 אגורות של הלוואות. 

הסבר נוסף

ככל שהמנוף גדול יותר, אז בעצם זה אומר שיותר נכסים ממומנים על ידי הון זר.

·        כתוצאה מכך, הפערים בין שיעור הרווח התפעולי של החברה ושיעורי הריבית משפיעים השפעה מכרעת על התשואה להון(סכום הרווח חלקי סכום ההון)

o       מכאן אפשר להבין ששינויים קטנים יחסים ברווח התפעולי או שינוים קטנים בהון הזר שלה יכולים להשפיע על התשואה להון באופן דרמטי

יחד עם זאת יש להבין שמנוף פיננסי גדול הוא לא בהכרח סימן אזהרה (כל עוד ההון העצמי חיובי)