יחס הון זר לנכסים debt to total assets

יחס הון זר לנכסים

מהו יחס הון זר לסך הנכסים 


יחס הון זר לסך הנכסים בודק מהו אחוז נכסים שממומן על ידי הון הזר ונושא ריבית.

יחס ההון הזר משתנה ביחס ישר למנוף הפיננסי:

  • ככל שההון הזר גבוה יותר, כך הסיכון גדול יותר 

נוסחא


הסבר נוסף

במקרים שהם יש הבדלים משמעותיים בשערי ריבית על הלוואות לזמן קצר ועל הלוואות לזמן ארוך אז יש כאלה שמעדיפים לחשב בנפרד את מרכב ההלוואות לזמן קצר ואת מרכיב ההלוואות לזמן ארוך מסך הנכסים. ואז כדאי לחשב את יחס הון עצמי

יחס הון עצמי


יחס הון זר גבוה משתנה ביחס ישר למנוף פיננסי גבוה, ולכן הוא מספק מדד לסיכון הפיננסי של הפירמה.