יג. יחסי יעילות תפעולית Efficiency Ratios (בהמשך)

Efficiency Ratios - יחסי יעילות תפעולית 

בדפי המשנה מצד שמאל יהיה אפשר לקרוא על הנושא

זמן קצר

 

מחזור הלקוחות וימי גבייה

מכירות (באשראי)

ממוצע לקוחות

365

מחזור חייבים 

 

 

 

מחזור המלאי וימי המלאי

עלות מכירות

ממוצע המלאי

 

365

מחזור המלאי

 

 

 

מחזור הספקים וימי אשראי מספקים

קניות (באשראי)

ממוצע הספקים

קניות, נטו 

ממוצע ספקים

365

מחזור ספקים

 

 

 

ימי מחזור מסחרי, נטו

(Net trade cycle)

ימי גבייה + ימי מלאי - ימי אשראי (מספקים)

 

1.    

 

זמן ארוך

 

מחזור נכסים קבועים

מכירות

ממוצע נכסים קבועים

 

 

מחזור (סך) הנכסים

מכירות

סך ממוצע הנכסים


עוד על מחזור הלקוחות וימי גבייה

הקף החובות  תלוי גם בתקופת האשראי וגם בכמה הגביה יעילה, אבל בעיקר הוא תלוי בהקף המכירות – ככל שמהיכרות יעלו כך תעלה יתרת הלקוחות

·        לא רצוי שסכום חובות הלקוחות יעלה בכל תקופה על יחס סביר מהמכירות

עוד על מחזור מלאי

אם מחזור המלאי יוצא 10 אז אורך המחזור הוא 365/10= 36   כלומר המלאי מתחדש כל 36 יום.

·        מחזור איטי משמעותו השקעה ממיותרת של הון במלאי

·        מחזור מהיר מגדיל את הרווח

מחזור מלאי מהווה מדד ליעילות ההנהלה.