איך לקרוא דוחות כספיים? שתי צורות

שתי צורות לניתוח דוחות כספיים

ישנן שתי שיטות טובות לקריאת דוחות כספיים באמצעות יחסים פיננסים

ניתוח השוואתי – השוואה לפירמות דומות בענף

·הרעיון הוא לנתח את הדוחות הכספיים של פירמות אחדות בענף מסוים (למשל סלקום, פלאפון ופרטנר) או לתוצאות כלל הענף או כלל התעשייה

שימו לב שהמטרה העיקרית בניתוחים השוואתיים היא לנסות ולאמוד את מצבה והביצועים של פירמה מסוימת כנגד מדדים המספקים בסיס רלוונטי להשוואה.  
לפיכך
  • יש להשוותה למדדים המתאימים של אותם מפעלים באותו ענף 

במילים אחרות

  • רואים חברות שפועלות באותו ענף 
  • נניח שבאחת יש יותר מכירות אז צריך לבדוק למה
  • או למשל בודקים האם הוצאות נמוכות יותר.
ניתוח על פני שנים אחדות – סדרה עתית של דוחות כספים
o המטרה היא לאתר מגמות בהתפתחותה של הפירמה ולנסות לחזות את מצבה בעתיד

מה שעוזר להשוות שכל הדוחות הכספיים של כל החברות בנויים לפי אותם כללים, ובכולם יש רואה חשבון שכולם ערוכים לפי אותם כללים אז אפשר להשוות בין חברה א לחברה ב' באמצעות ניתוח – נותן מכנה משותף. 

ניתוח עתי: - סדרה עתית  בדיקת הפירמה על פני שנים אחדות

ניתוח של פירמה בודדת ניתן לבצע
  • בנקודת זמן
  • על פני סידרה עתית בכדי גלות מגמות

במילים אחרות

  • הרעיון הואלהשוות בין התקופה הנוכחית בין התקופה הנוכחית לבין תקופות קודמות

o       תוצאות יותר טובות, פחות טובות... מעקב לאורך זמן

 ניתוח על פני שנים אחדות

למשל, אם ניקח חברה מונופוליסטית, כמו חברת חשמל. 
  • כלומר שאי אפשר  להשוות מצב לחברות דוחות
  • אבל אפשר לראות את הדוחות לפי שנים, מה קורה. האם רווח למניה גדל
יש חברות שכדאי עבורם לעשות את שני סוגי הניתוחים הפיננסים