א. מהם יחסים פיננסים - הגדרות והסברים

יחסים פיננסים - מהם?

מהם יחסים פיננסים באופן כללי

יחסיים פיננסים הם יחסים מספרים המחושבים מתוך הנתונים המוצגים בדוחות הכספיים של הפירמה

היחסים הפיננסים מהווים מסגרת המתארת את ההיבטים הכלכלים והפיננסים של הפירמה על רקע הענף שבו היא פועלת. 

היחסים הפיננסים שופכים אור על רמת הביצוע של הפירמה בעבר. 
היחסים מבוטאים בצורות שונות: אחוזים, ימים מחזורים. 

האם יחס פיננסי מסוים הוא טוב?

אי אפשר לקבוע אם יחס פיננסי מסוים הוא גבוה או נמוך טוב או רע מכיוון שהתוצאה המתקבל מחלוקת סעיף אחד באחר הוא יחס ולא מספר מוחלט

איך אפשר להעזר ביחסים פיננסים?

אפשר להיעזר בתוצאה (כלומר ביחס הפיננסי), לעריכת השוואות לאורך שנים (סדרה עתית)  וגם להשוואות בין פירמות (בדיקה השוואתית)

ההשוואות יאפשרו לאתר סטיות וחריגות ובמקרים כאלה להעמיק ולמצוא את הסיבות, לאתר נקודות יתרון וחולשה.

את היחס הפיננסי המתקבל אפשר להשוות ליחסים של הפירמה בעבר וליחסים של פירמות אחרות בענף (ממוצע ענפי). בהשוואות ניתן ללמוד על משמעות היחס בתקופה הנבדקת ועל מידת השיפור או הנסיגה בו.