התחלה - יחסים פיננסים

יחסים פיננסים

יחסים פיננסים הם יחסים מספרים אשר מחשבים אותם מתוך דוחות כספיים של הפירמה. 

ניתן להסיק מהם על מצבה של הפירמה מתוך ניסיון לגזור את מגמות הפירמה לעתיד. 

בדפי המשנה מצד שמאל ניתן לקרוא כמה סוגיות הקשורות ליחסים פיננסים