יחסים פיננסים

יחסים פיננסים

יחסיים פיננסים הם יחסים מספרים המחושבים מתוך הנתונים המוצגים בדוחות הכספיים של הפירמה והם יכולים לשפוך אור על ביצועי הפירמה בעבר מתוך ניסיון לחזות את מצבה בעתיד.

 
ישנן שתי צורות לניתוח היחסים הפיננסים: ניתוח השוואתי, בדיקת הפירמה 

נהוג לחלק את היחסים הפיננסים לקבוצות עיקריות שונות – שכל אחת מהן מתייחס להיבט שונה של רמת הביצוע:
  • יחסי נזילות liquidity ratios - 
  • יחסי מבנה הון - leverage ratios –
  • יחסי יעילות תפעולית - efficiency ratios,  או יחסי מחזור turnover ratios
  • יחסי רווחיות - profitability ratios – 
  • יחסי הון מניות - equity ratios – 

בדפי המשנה מצד שמאל אפשר לקרוא על כך יותר.