תעודות סל

תעודות סל 

הרעיון בהמשך

בהמשך יוסבר על תעודות סל. 


יתרונות של תעודות סל על פני השקעה ישירה במניות\ קרנות נאמנות (וניירות ערך נוספים)

מבחינה סטטיסטית נראה שלטווח ארוך ההשקעה בתעודות סל מניבה תשואות טובות יותר מאשר ההשקעה במניות באמצעות מנהל השקעות. לאורך זמן רוב מנהלי ההשקעות לא הצליחו  "להכות" את השוק. 

יתרון דמי הניהול הוא ברור. לרוב, דמי הניהול נמוכים יותר משמעותית  מדמי ניהול של קרנות נאמנות או של מנהלי השקעות.

תעודות סל הן נזילות במשך כל יום המסחר בעוד קרנות נאמנות ניתן לשנות רק פעם ביום לקראת סוף יום ה מסחר. 

לשים לב

יש לשים לב לדמי הניהול והשווי ההוגן ביציאה


קישורים