מדוע להשקיע במניות המחלקות דיבינדנ

מדוע משקיעים מעדיפים מניות דיבידנד

הרעיון בהמשך

בהמשך


כרית ביטחון בדמות דיבידנד

כשמשקיעים בחברה שמחלקת דיבינידנד יש בעצם ציפיה שהחברה תספק כרית ביטחון בדמות הדיבידנד. זאת אומרת יש ציפיה שמניות החברה לא יפלו,  אולי יעלו,  ויספקו הכנסה שנתית בדמות דיבידנד

סביבת ריביות נמוכה ואלטרטיבה להשקעה באגרות חוב

כאשר הריבית היא נמוכה, וכאשר רוצים למצוא אלטרנטיבה להשקעה באגרות חוב אז משקיעים שוקלים להשקיע במניות שנותנות דיבידנד (עדיף דיבידנד גדול). כתוצאה מהשקעה במניות דיבידנד המשקיעים מקווים שתהיה להם תשואה שנתית (כמו שכר דירה) שהיא אלטרנטיבה לפקמ בבנק ולאגרות חובה

מניות גדולות שנמצאות ב S&P500 יכולות להוות אפשרות למניות דיבידנד

מדובר במניות גדולות, מבוססות, אשר הסיכוי שהן תפולנה הוא נמוך למדי.