4. יום התשלום דיבידנד - Payment date

יום התשלום דיבידנד

יום התשלום הוא היום שבו הכסף של הדיבידנד מתקבל בחשבון. 

מחיר המניה לא מושפע ביום הזה (הוא הושפע ביום האקס דיבידנד).