2. היום הקובע - In-dividend date - יום הקום - היום הקובע לקבלת דיבידנד

היום הקובע לקבלת דיבידנד

היום הקובע לקבלת דיבידנד זהו היום שבו מי שמחזיק את המניה זכאי לקבל את הדיבידנד

היום הזה הוא לפני יום האקס דיבידנד.

כל מי שמחזיק את המניה בתאריך זה (לפי רישומי החברה) יקבל את את הדיבידנד ביום תשלום הדיבידנד.